Hydraulic press machine                   Chamfering machine


Lathe                   Horizontal lathe
 Sawing machine                   Bending machine

 Annealing furnace                    Shearing machine